Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

Melody14
Do you miss me when you hear my name?
— 4:04 am thoughts (via ileu)
Reposted fromwalpurrgisnacht walpurrgisnacht viaczoo czoo
Melody14
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viaczoo czoo
Melody14
   
Reposted fromdreamadream dreamadream viaczoo czoo
Melody14
" Wiem, że powinnam coś zmienić, ale nie wiem ani jak, ani na co, ani po co. Czasami brzuch mnie boli - ze strachu przed życiem."
Reposted fromNicinic Nicinic viawrazliwa wrazliwa
Melody14
Shameless  | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa

May 07 2015

Melody14
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaohwowlovely ohwowlovely
Melody14
7221 a3ab
Melody14
5360 a628
Reposted fromsiedem siedem viapersona-non-grata persona-non-grata
Melody14
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Please be careful with me. Sometimes I just get sad and I don’t know why. I’m sorry.
— (via suspend)
Reposted frombuddhablink buddhablink via100suns 100suns
Melody14
Melody14
8530 d4b0
Reposted frompesy pesy viapersona-non-grata persona-non-grata
Melody14
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viairmelin irmelin

When someone reads a book because I recommended it

Melody14
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele.
To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie.
Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.
Chodzi o to, żeby spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem i która Ci w tym pomoże.
Reposted fromchangecolour changecolour viaczoo czoo
Melody14
7873 0509 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaczoo czoo
Melody14
Melody14
7318 84af 500
no właśnie, dlaczego ?
Reposted fromemocjonalnebrednie emocjonalnebrednie viaczoo czoo
Melody14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl