Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

Melody14
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viairmelin irmelin
Melody14
8651 92af 500
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viairmelin irmelin
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
Melody14
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viairmelin irmelin
8163 5585 500

aesthetic-monochrome:

stressed out?

Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
How difficult it is to be simple
— Vincent van Gogh
(via blackshivers)
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
Melody14
0919 ecbc 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viairmelin irmelin
Melody14
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viairmelin irmelin
Melody14
Melody14
Jaki sens ma ciągłe odmawianie sobie tego, do czego rwie się twoja dusza?
— do czego ona sie rwie
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viairmelin irmelin
0095 219f
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin

July 10 2015

Melody14
Najpierw myślisz o kimś kilka minut i zapominasz na wiele godzin. 
Później rozmyślasz o nim cały dzień, zapominając na kilka kwadransów. 
Jeszcze później ten ktoś siedzi Ci w głowie niemal cały czas, a Ty zapominasz o nim zaledwie na kilka minut.
I nawet nie zdążysz spostrzec, kiedy się od tego kogoś uzależnisz.
— to takie przerażające...

July 09 2015

Melody14
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Melody14
Melody14
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
Melody14
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34

May 11 2015

Melody14
Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki.
— Haruki Murakami
Melody14
Czuję się taka wiesz, niewystarczająca. Nie wystarczająco piękna, mądra, chuda. Nie wystarczająco wystarczająca.
3539 b4ee 500
Reposted fromkulamin kulamin viawrazliwa wrazliwa
Melody14
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaohwowlovely ohwowlovely
Melody14
5022 a19b
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...